Smaller Default Larger

Poradíme - pomůžeme

Poradíme s Vaším stropem, vyprojektujeme Váš strop. Tisíce realizací nás opravňuje domnívat se, že dokážeme poradit s Vaším stropem, dokážeme vyprojektovat Váš strop co nejúsporněji při zachování jeho plně funkčnosti.

1. Poradíme s nosným systémem Vašeho stropu, doporučíme vhodnou tloušťku stropu, kvalifikovaně odhadneme chování (deformace) Vašeho stropu, odhadneme cenu. Tato služba je zdarma.

 2. Zkontrolujeme systém podepření Vašeho stropu, provedeme statický výpočet. Za 18 Kč/m2 Vám zašleme vypočtenou deformaci stropní desky na Vaší stavbě v každém bodě s popisem:

  • tloušťka stropní desky
  • vhodný beton
  • optimální množství nutné výztuže pro 1 m2 
  • doporučíme případné zásahy do nosného systému
  • zašleme maximální cenu při realizaci naší firmou

3. Zhotovíme dodavatelskou dokumentaci stropní konstrukce na Vaší stavbě. Za 49 Kč/m2 Vám zašleme:

  • statický výpočet s výpočtovým modelem, s deformačním stavem za pružného stavu i konečnou deformaci po dotvarování betonu, s průběhy momentů v obou rozhodujících směrech při horním i spodním líci konstrukce, s průběhem momentů i posouvajících sil na prutech (průvlacích)
  • technickou zprávu
  • výkresovou dokumentaci, včetně výpisu výztuže
  • přesnou cenu při realizaci naší firmou

4. Při realizaci stropní konstrukce naší firmou (a uhrazení provedených prací) Vám vrátíme plnou cenu za kontrolu systému podepření, případně zhotovení dodavatelské dokumentace (tedy služby uvedené v předchozích bodech)