Smaller Default Larger

Optimalizace výztuže

Po mnohaletých zkušenostech a na základě realizace více než tisíce stropních konstrukcí nabízíme pro stavebníky - investory zcela novou službu - optimalizaci množství výztuže

Ekonomickou analýzou "rukopisů" desítek statiků jsme zjistili, že ne každý statik při své práci respektuje i finanční zájmy investora. Při těchto analýzách a následných realizacích jsme i při zaplacení nového projektu statiky dokázali celkovou cenu stropní konstrukce často snížit o více než 10 %.

Po optimalizaci jsme mnohdy docílili úspory i více než 10 kg výztuže na každý čtvereční metr stropní konstrukce. Při dnešní ceně výztuže včetně uložení tato úspora může býti dosti významná.

Zašlete-li nám váš projekt statiky včetně statického výpočtu (stat. výpočet by měl být součástí paré č.1 a 2), podrobíme tento projekt analýze a bude-li případná dosažená úspora významná, provedeme optimalizaci za podíl na úspoře.

Mezi úspěšné realizace lze uvést:

  • Polyfunkční dům v Brně, Vinohrady - úspora 64 tun oceli
  • Bytový dům A1, A2 v Brně - Líšni - úspora více než 20 tun oceli

Lehčená stropní konstrukce

Technologie odlehčování stropních konstrukcí "bestr" je zcela novou technologií, kdy současně s rovným podhledem nosné stropní konstrukce dochází k výraznému snížení celkové hmotnosti konstrukce.

Tento náš nový postup je předmětem českého a evropského patentu.

Jako příklad je možné uvést konstrukci 8 x 9 metrů v celkové tloušťce 300 mm s vlastní hmotností jen 375 kg/m2

V uvedené tloušťce jsou vytvářena nosná žebírka v obou průřezech. Tím je zajištěna dostatečná tuhost v obou směrech při velké únosnosti a mimořádné variabilitě možného podepření.

Bližší informace Vám rádi poskytneme telefonicky na tel. 608 781 424

Schodiště a opěrné zdi

Nabízíme realizaci různých typů schodišť, opěrných zdí a dalších železobetonových konstrukcí. Na přání zákazníka provádíme také konstrukce z pohledového betonu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte s konkrétní poptávkou, vypracujeme nabídku dle Vašich představ!

Monolitické (lité) betonové stropy

Železobetonový monolit vždy zaujímal významné místo při výstavbě všech typů staveb

Bohužel za „totalitního stavebnictví“ tato nesmírně progresivní a produktivní technologie ustoupila různým montovaným systémům.

Je dobře, že v současné době znovu objevujeme nesporné výhody této klasické technologie.

Naše firma nabízí kompletní dodávku monolitických stropních konstrukcí, poslední dobou také nosných stěn, schodišť, opěrných zdí a oplocení.

Naším zájmovým územím je Brno a okolí, část naší kapacity jsme však vyčlenili pro dodávky po celém území České republiky.