Smaller Default Larger

Monolitické (lité) betonové stropy

Železobetonový monolit vždy zaujímal významné místo při výstavbě všech typů staveb

Bohužel za „totalitního stavebnictví“ tato nesmírně progresivní a produktivní technologie ustoupila různým montovaným systémům.

Je dobře, že v současné době znovu objevujeme nesporné výhody této klasické technologie.

Naše firma nabízí kompletní dodávku monolitických stropních konstrukcí, poslední dobou také nosných stěn, schodišť, opěrných zdí a oplocení.

Naším zájmovým územím je Brno a okolí, část naší kapacity jsme však vyčlenili pro dodávky po celém území České republiky.