Smaller Default Larger

Lehčená stropní konstrukce

Technologie odlehčování stropních konstrukcí "bestr" je zcela novou technologií, kdy současně s rovným podhledem nosné stropní konstrukce dochází k výraznému snížení celkové hmotnosti konstrukce.

Tento náš nový postup je předmětem českého a evropského patentu.

Jako příklad je možné uvést konstrukci 8 x 9 metrů v celkové tloušťce 300 mm s vlastní hmotností jen 375 kg/m2

V uvedené tloušťce jsou vytvářena nosná žebírka v obou průřezech. Tím je zajištěna dostatečná tuhost v obou směrech při velké únosnosti a mimořádné variabilitě možného podepření.

Bližší informace Vám rádi poskytneme telefonicky na tel. 608 781 424