Smaller Default Larger

O naší firmě

Jsme malá stavební firma, která se specializuje na monolitický železobeton. Již od roku 1990 se úspěšně zabýváme zhotovováním stropních konstrukcí na stavbách střední velikosti, na stavbách malých, ale i těch nejmenších.

Protože výraznějšímu prosazení této klasické stavební technologie brání poměrně vysoké pořizovací náklady bednicích systémů, klasický ŽB monolit dnes vidíme převážně na stavbách velkých. A to je velká škoda! I na malých stavbách lze výhod, které poskytuje tato technologie, velmi výhodně a produktivně využívat. Naší snahou po celých předchozích 20 let bylo a do budoucna bude, aby byl železobetonový monolitický strop pro stavebníka nejvýhodnější ve srovnání s jakoukoli jinou technologií.

Zhotovujeme stropní konstrukce z monolitického železobetonu podle projektu, který je součástí naší dodávky, nebo podle projektu zákazníka. Naše dodávka stropní konstrukce je komplexní s minimálními nároky na prostor a čas provedení. I proto je využití této technologie velmi výhodné jak na novostavbách, tak i při celkových rekonstrukcích. Dáváme přednost malým akcím, u kterých jsme schopni reagovat na přání a termíny zákazníků do několika dní. Rozhodující objem naší produkce představují stropní konstrukce na stavbách RD. Optimální jsou pak stavby s technologickým záběrem asi 150 m2.

Abychom docílili příznivých cenových relací naší produkce, vyvinuli jsme a vyrábíme velice jednoduchý bednící systém pro tenké stropní konstrukce. Tento systém není tak únosný jako systémy Peri, Doka,…, je však zcela postačující pro stropní konstrukce do tloušťky 25 cm a na malých stavbách je mimořádně produktivní.

Stropní konstrukce zhotovujeme rychle a kvalitně. Doba zhotovení nepřesahuje 2-3 kalendářní dny. Ilustrační video dokumentuje zhotovení kompletní stropní konstrukce za jednu pracovní směnu. Rovinnost spodního líce umožňuje jen stěrkovou úpravu povrchu, horní líc v tolerancích do 1 cm.

Práce provádíme celoročně s výjimkou krátkého období v průběhu zimy, kdy teploty celodenně klesají pod bod mrazu. Ve vyjímečných případech zajišťujeme také elektroohřev, nebo jiné metody chránící beton proti zmrznutí.

Naším zájmovým územím bylo a je Brno s blízkým okolím. Za dobu existence naší firmy lze počet námi zde zhotovených stropních konstrukcí počítat na tisíce.

Dále nabízíme novou technologii vylehčování stropních konstrukcí tam, kde vzdálenost podpěr vede na velké tloušťky nosných vodorovných konstrukcí a jejich velké průhyby.